MATAR

اصول ما

حس مسؤلیت اجتماعی:
برای پشتیبانی از همکاری کارمندان و شرکت در جامعه و اقتصاذ ملی.

صداقت و وقار:
برای فعالیتی همیشگی با توجه به اخلاق تجاری و نظم, برای تبدیل شدن به یک نمونه با کار کردن صادقانه, آشکارا و به طور مداوم

احساس مسؤلیت در قبال مشتریان داخلی و خارجی:
برای درک انتظارات کنونی و آینده مشتریان داخلی و خارجی و برای اطمینان از رضایت دائمی و پیوسته.

روحیه تیمی و اتحاد:
برای مسؤلیت پذیری برای احقاق اهداف برای ایجاد محیطی که کارکنان ما به صورت هماهنگ کار کنند و احساس تعلق داشته باشند و محیطی که در آن تلاش و موفقیت آنان تقدیر می شود.

پویایی و تلاش:
برای به دست آوردن نتایج سریع و برای در نظر گرفتن نظرات کارآمد و برای تحت تأثیر قرار دادن مثبت محیط کار به کمک هیجان و اشتیاق.

تفکر باز و نوآورانه:
برای به دست آوردن نوآوری و پیشرفت به وسیله برنامه های جدید و پیشگامی.

اعتماد به نفس:
برای نمایان کردن دانش, توانایی و مهارتها به همراه اعتماد به نفس برای به دست آوردن نتایج مستحکم در رابطه با تجارتمان.

Matar - Logo - Beyaz

در Matar هدف ما دادن سود بالاتر توسط محصولات و خدماتمان و همچنین با پیشگامی و ابتکار در شرکتها و برندهایمان می باشد.

لینکهای دیگر

ما در دنیای مجازی دنبال کنید.

حق کپی 2020 © Matar Ltd تمام حقوق محفوظ است.