MATAR

İlkelerimiz

Topluma Duyarlılık:

Çalışanların ve şirketin topluma ve ülke ekonomisine katkıda bulunmasını desteklemek.

Dürüstlük ve Saygınlık:

Her zaman iş ahlakı ve disiplinine uygun davranmak, dürüst, açık ve tutarlı davranarak örnek olmak.

Yerli ve Yabancı Müşteriye Duyarlılık:

Yerli ve yabancı müşterilerin mevcut ve gelecekteki beklentilerini anlayıp, istikrarlı ve daimi bir müşteri memnuniyeti yaratmak.

Takım Ruhu ve Dayanışma:

Ortak hedeflere ulaşmak için sorumluluk üstlenmek. Personelimizin aidiyet duygusu ile uyum içinde çalışması ve ortaya konulan emeğin ve başarının takdir edilmesi.

Dinamizm ve Çalışkanlık:

Çevreye pozitif enerji yayarak, yarattığı heyecan ve şevk ile çalışma ortamını olumlu etkilemek, hedeflerine yönelik hızlı sonuçlar almak ve farklılık yaratacak öneriler geliştirmek.

Dışa Açıklık ve Yenilikçilik:

Yenilikleri takip etmek ve yeni uygulamaların içinde yer alarak gelişimi desteklemek, girişimci olmak.

Özgüven Sahibi Olmak:

Kendi bilgi, beceri ve yeteneklerini ortaya koymak ve işi ile ilgili sonuçlara ulaşmada kendine güvenmek.
Matar - Logo - Beyaz

Matar olarak ürün ve hizmetlerimizle daha yüksek fayda sağlamak, şirketlerimiz ve markalarımızla daima yenilikçi ve öncü olmaktır.

Telif Hakkı 2020 © Matar Ltd. Tüm Hakları Saklıdır.